Welkom bij NOTARISSEN Ivo VRANCKEN & An THIELEN

De BVBA VRANCKEN & THIELEN Notarisvennootschap is opgestart op 1 januari 2016.

Ivo VRANCKEN werd benoemd tot notaris te Genk bij K.B. van 7 juni 1994 (Belgisch Staatsblad 17.06.1994).
Hij volgde notaris Joseph LENAERTS op, die overleed op 19 oktober 1993.
Wijlen notaris LENAERTS werd benoemd tot notaris in 1969.
Dit was toen een nieuwe notarisstandplaats te Genk.
Het kantoor werd overgebracht naar de Grotestraat 124 in 1991.


An THIELEN werd benoemd tot notaris te Genk op 4 december 2015 (Belgisch Staatsblad 11.12.2015).

Notarissen Ivo VRANCKEN en An THIELEN zijn bewaarders van de minuten van notarissen:
Joseph LENAERTS (20.02.1969 – 19.10.1993)
Fernand CEYSENS (17.07.1945 – 09.08.1957)
Adres
BV BVBA VRANCKEN & THIELEN Notarisvennootschap
Residentie Justitia
Grotestraat 124
3600 Genk
Tel: 089 - 51 83 51
info@vtnot.be
Openingsuren

maandag t.e.m. donderdag:
Van 9 uur tot 12 uur en van 13.30 uur tot 17.30 uur.

vrijdag:
Van 9 uur tot 12 uur en van 13.30 uur tot 17.00 uur.


DE NOTARIS LUISTERT, GEEFT RAAD EN TEKENT MEE. Bij uw notaris kan u terecht voor:
Conflicten oplossen

onroerendgoedtransacties
familieruzie
verblijfsregeling van de kinderen
bemiddeling
vereffening en verdeling

Opstarten & Ondernemen

soorten vennootschappen
vennootschapsvormen
oprichting vennootschap
statuten vennootschap
statutenwijziging
(Ver-)kopen, huren & lenen

openbare verkoop
notariële verkopen
hypotheek
verkoopsovereenkomst of compromis
verkoop uit de hand
vastgoedtransacties
Te koop stellingen
woninghuurwet
Huishuur, handelshuur, pacht
Onroerende leasing
Huwen & Samenwonen

samenlevingscontract
huwelijkscontract
scheiding van goederen
feitelijk samenwonen
ongehuwd samenwonen
wettelijk samenwonen
wettelijke samenwoning
samen leven
tontine en beding van aanwas
Real estate en projectontwikkeling

statuten en basisakte
mede-eigendom
verkaveling
realisatiecontract
publiek private samenwerking opstal, erfpacht
optie
Erven & Schenken

Familiale vermogensplanning
Testament - notarieel - eigenhandig - internationaal
schenking
erfgenamen
vruchtgebruik
aangifte van nalatenschap
successieplanning
kosten erfenis
erfenistarieven
bankgift en handgift
successierechten
Echtscheiden

onderhoudsgeld
feitelijke scheiding
wetgeving echtscheiding
scheiding
onderlinge toestemming
bezoekrecht - verblijfsregeling
co-ouderschap